کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

توپوگرافی تاریخی - اماکن

توپوگرافی تاریخی - اماکن

مکانهای تاریخی قابل توجه را روی نقشه خالی پیدا کنید۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

topography, location, history, blank map, historical, map, world map, city, exercise, Earth globe, collection, map knowledge, countries, border, Earth, society

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

توپوگرافی تاریخی (نبردها، تاریخ مجارستان)

سایت های نبردهای قابل توجه را در تاریخ مجارستان روی نقشه خالی قرار دهید۔

استون هنج (بریتانیای کبیر، عصر برنز)

این بنای مشهور جهان در انگلیس، هنوز هم رازهایی برای باستان‌شناسان دارد۔

مارپیچ گاهشمار

قرار گیری رویدادهای تاریخی روی مارپیچ زمان

توپوگرافی تاریخی - نقاط دیدنی تاریخی

علائم تاریخی را در یک نقشه خالی پیدا کنید

توپوگرافی تاریخی - شخصیت های مهم تاریخ جهانی

کشورهای امروزی مربوط به شخصیت های تاریخی مهم را پیدا کنید۔

توپوگرافی تاریخی - شخصیت های مهم ، تاریخ مجارستان

مکان های مربوط به شخصیت های قابل توجه یا وقایع تاریخ مجارستان را بر روی نقشه پیدا کنید۔

توپوگرافی تاریخی - مکان ها، حوضه ی کارپتین -

مکان های قابل توجه در حوضه ی کارپتین را روی نقشه بیابید۔

توپوگرافی تاریخی- نبردها، تاریخ جهان-

کار Blind Map مجموعه ای از مهمترین نبردها در تاریخ جهانی است۔

Auschwitz I Labour camp

The concentration camp established on Polish territory was the administrative centre of a huge camp complex.

Auschwitz-Birkenau concentration camp

More than one million people died in the WWII Nazi death camp located in present-day Poland.

Egyptian Pyramids (Giza, 26th century BC)

The Giza Necropolis is the only one of the Ancient wonders still intact.

Panthéon (Paris, 18th century)

The most important Neoclassicist building in France, completed in 1791, became the final resting place of many of France´s greats.

The Berlin Wall (1961-1989)

A symbol of division and oppression, the Wall tore a city and numerous families apart.

Added to your cart.