کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

تمرین مولکولی II (قطبیت)

تمرین مولکولی II (قطبیت)

تمرینی درباره قطبیت مولکول ها.

شيمى

کلیدواژه‌ها

molecule, molecule polarity, bond polarity, polarity, polar, dipole, dipole molecule, nonpolar, exercise, practicing, chemistry

موارد مربوط

صابون

مولکول های اسید چرب شامل یک سر قطبی و یک دم غیر قطبی هستند، بنابراین آن ها برای از بین بردن لکه های چربی مناسب هستند.

آب ( H₂O )

آب ترکیبی بسیار پایدار از هیدروژن و اکسیژن است که برای تمام انواع شناخته شده زندگی حیاتی است. در طبیعت در حالت مایع، جامد و گاز وجود دارد.

Added to your cart.