کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

تلسکوپ ها

این انیمیشن تلسکوپ های نوری و رادیویی مورد استفاده در مشاهدات نجومی را نشان می دهد.

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

telescope, optical telescope, refracting telescope, reflecting telescope, Galilean telescope, Keplerian telescope, Newtonian telescope, Nasmyth telescope, Cassegrain telescope, barrel, finderscope, eyepiece, tripod, converging lens, camera lens, diverging lens, lens, mirror, detection, optics, technology, physics

موارد مربوط

رصدخانه

رصدخانه ها اغلب در نقاط مرتفع ساخته می شوند تا اثرات آشفتگی های جوی را به حداقل برسانند.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

دستگاه های نوری

امروزه طیف گسترده ای از دستگاه های نوری، از میکروسکوپ ها گرفته تا تلسکوپ ها مورداستفاده قرارمی گیرند.

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است.

The human eye

The eye is one of our most important sense organs. When stimulated by light, electric impulses are produced by its receptors.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Added to your cart.