کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

ذوب و انجماد

ذوب و انجماد

در طول انجماد، پیوندهای هیدروژنی بین مولکول های آب تشکیل می شود که موجب ایجاد ساختار بلوری می شود۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

melting, freezing, phase transition, ice, water, melting point, freezing point, state of matter, solid, liquid, fluid, heat transfer, heat reduction, temperature, temperature change, exothermic, endothermic, physical property, crystallisation, physics, chemistry

موارد مربوط

تغییر فاز

تغییر فاز، تغییر ماده از یک حالت ماده به حالت دیگری است۔

هیدرات متان

یک ماده جامد که در دمای پایین در بستر اقیانوس زمین با فشار بالا تشکیل شده است۔

کوه های یخ

کوه های یخ بلوک هایی از آب شیرین منجمد هستند که در دریا شناورند۔

تبخیر و جوش

در مایع هنگام تبخیر و جوش چه اتفاقی می افتد؟ نقطه جوش آن به چه چیزی بستگی دارد؟

آب ( H₂O )

آب ترکیبی بسیار پایدار از هیدروژن و اکسیژن است که برای تمام انواع شناخته شده زندگی حیاتی است۔ در طبیعت در حالت مایع، جامد و گاز وجود دارد۔

p-V-T diagram for ideal gases

The relationship between the pressure, volume and temperature of ideal gases is described by the gas laws.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

یخچال چگونه کار می کند؟

این انیمیشن طرز کار یک یخچال را نشان می دهد۔

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

How does it work? - Hair dryer

This animation demonstrates the structure and operation of hair dryers.

Added to your cart.