کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

گیتار

گیتار از سازهای زخمه‌ای است که در اشکال مختلف موجود است.

موزيك

کلیدواژه‌ها

song, music, musical instrument, guitar, tuning peg, neck, sound hole, strings, bridge, stringed, plucked string instrument, plectra, octave

موارد مربوط

زیتر

زیتر یکی از سازهای معمولی موسیقی عامیانه مجارستان است که با زبانه زدن یا ضربه زدن به رشته ها اجرا می شود.

Piano

The piano is one of the most popular instruments in the world. It is a chordophone which produces sounds mechanically.

تولید صدا

هنگام تولید صدا، تارهای صوتی توسط جریان هوای بیرون آمده از شش مرتعش می شوند.

پن فلوت

پن فلوت یا موسیقار از چندین لوله با طول به تدریج در حال افزایش تشکیل شده اند.

زنگ ها

زنگ یک ساز کوبه ای و ایدیوفون است. انواع مختلفی از زنگ ها وجود دارد.

شیپور

ترومپت یک ساز موسیقی با بالاترین ثبت در خانواده سازهای بادی برنجی است.

Geisha

A geisha is a traditional Japanese entertainer whose skills include performing classical music and dance.

Added to your cart.