کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

اتان ( C₂H₆ )

عضو دوم در سری های آلکان های راست زنجیر همولوگ.

شيمى

کلیدواژه‌ها

ethane, ethane molecule, saturated hydrocarbon, alkane, paraffin, homologous series, conformation, eclipsed conformation, staggered conformation, normal chain, saturated bond, natural gas, open chain, heating, stereoisomerism, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

آلکان ها

آلکان ها هیدروکربن های اشباع شده هستند که می توانند به سری های همولوگ سازمان دهی شوند.

Added to your cart.