کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

اتیل استات ( C₄H₈O₂ )

اتیل استات ( C₄H₈O₂ )

یکی از مهمترین استرها، در اثر واکنش اتانول و اسید استیک تولید می شود.

شيمى

کلیدواژه‌ها

ethyl acetate, ester, ester group, chemistry

موارد مربوط

Added to your cart.