کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

تاج‌ محل (آگرا قرن 17)

تاج‌ محل (آگرا قرن 17)

در مرکز حرم، مقبره سفید مرمری قرار دارد که توسط شاه جهان برای همسر محبوبش ساخته است.

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

Taj Mahal, Shah Jahan, Mumtaz Mahal, World Heritage, Agra, Yamuna, India, Mughal Empire, mausoleum, tomb, minaret, mosque, monument, architecture, architect, white marble, marble, Asia, symmetry, Persian, Indian, Islam

موارد مربوط

Indian maharaja with his wife (18th century)

Maharajas were Hindu rulers of large regions of India.

ادیان امروز جهان

توزیع جغرافیایی ادیان اصلی جهانی تحت تأثیر وقایع تاریخی بوده است.

جنگجوی عرب (قرن ششم)

مهمترین سلاح جنگجویان قرون وسطایی عرب تعظیم و شمشیر بود.

پوشاک - اروپای غربی، قرن ۱۷

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است.

Kaaba (Makkah)

Located in the Grand Mosque of Makkah, the Kaaba shrine is the most sacred site of Islam.

The Victorian era

The scene depicts the extremities of the Victorian era, presenting the throne room and a workhouse.

مسجد جامع (اصفهان، قرن پانزدهم)

ترفندهای معماری و تزئینات این مسجد، آن را در میان شاهکارهای هنر اسلامی قرار داده است.

فیل جنگی هند باستان

فیل های جنگ هند باستان به عنوان "تانک" در نبردها مورد استفاده قرار می گرفتند.

Granary in the Indus Valley

Ancient Indians built huge, naturally ventilated storehouses.

Ottoman architecture in Hungary (17th century)

Remnants of Ottoman architecture in Hungary include the Gazi Kasim Pasha Mosque in Pécs and the Minaret of Eger.

Hagia Sophia (Istanbul)

The church of the 'Holy Wisdom', built in the Byzantine Empire, had been one of the largest religious buildings until 1935, when it was converted into a museum.

Panthéon (Paris, 18th century)

The most important Neoclassicist building in France, completed in 1791, became the final resting place of many of France´s greats.

Added to your cart.