کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

کتاب رنگ آمیزی

کتاب رنگ آمیزی

این انیمیشن خلاق شامل چندین شیء سه بعدی برای رنگ آمیزی است۔

علوم طبیعی

کلیدواژه‌ها

colouring book, shape

موارد مربوط

بازی الفبای انگلیسی

الفبای انگلیسی را تمرین کنید! کلمات را کنار بگذارید!

روبات ها

یک بازی سرگرم کننده در مورد نماهای مختلف از اجسام فضایی۔

بازی الفبای آلمانی

الفبای آلمانی را تمرین کنید و کلمات را از حروف تشکیل دهید۔

بازی الفبای روسی

الفبای روسی را تمرین کنید ، کلمات را از حروف بسازید۔

Four colour theorem

Colour a map with the fewest number of colours possible, so that no two adjacent regions have the same colour.

Views

Pick the shape that is shown in different views below.

Building shapes (multi colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Building shapes (one colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Constructing shapes (3D)

Building 3D shapes into a given cube mesh with the help of several views.

Added to your cart.