کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

استوپا بزرگ - سانچی، قرن ۲ قبل از میلاد

استوپا بزرگ - سانچی، قرن ۲ قبل از میلاد

شاهکار معماری بودایی در هندوستان واقع شده است۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Great Stupa, Sanchi, Buddhist, Buddha, architecture, building, edifice, religion, India, pagoda, dome, antiquity, history

موارد مربوط

ادیان امروز جهان

توزیع جغرافیایی ادیان اصلی جهانی تحت تأثیر وقایع تاریخی بوده است۔

Granary in the Indus Valley

Ancient Indians built huge, naturally ventilated storehouses.

Indian maharaja with his wife (18th century)

Maharajas were Hindu rulers of large regions of India.

Liuhe Pagoda (Hangzhou, 12th century)

The Buddhist pagoda of the six Harmonies is located in China, by the River Qiantang.

Torii (gateway) of the Itsukushima Shrine

The torii is a traditional Japanese gate built at the entrance of shrines.

Wat Arun, the Temple of Dawn

One of Bangkok's most famous landmarks is the Temple of Dawn, in Thai language: Wat Arun Ratchawararam.

فیل جنگی هند باستان

فیل های جنگ هند باستان به عنوان "تانک" در نبردها مورد استفاده قرار می گرفتند۔

Ottoman architecture in Hungary (17th century)

Remnants of Ottoman architecture in Hungary include the Gazi Kasim Pasha Mosque in Pécs and the Minaret of Eger.

Pantheon (Rome, 2nd century)

The ´Temple of all gods´ was built during the reign of the Roman Emperor Hadrian.

Added to your cart.