کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

استالدهید (اتانال) ( CH₃CHO )

استالدهید (اتانال) ( CH₃CHO )

آلدهید که یک ماده خام مهم و واسطه در صنعت است.

شيمى

کلیدواژه‌ها

acetaldehyde, ethanal, aldehyde, oxo compound, reducing, silver mirror test, chemical industry, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

Added to your cart.