کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

استادیوم فوتبال

استادیوم فوتبال

فوتبال یکی از محبوب ترین ورزش های تیمی به دلیل داشتن تجهیزات نسبتاً کم و قوانین ساده است۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

football pitch, football, striker, hátvéd, midfielder, referee, judge, linesman, assistant referee, ball game, team sport, goalpost, football team, sports

موارد مربوط

استادیوم هندبال

هندبال یکی از ورزشهای محبوب تیمی است۔

زمین بسکتبال

بسکتبال یکی از محبوب ترین ورزش های توپ این روزها است۔

Athletics stadium

Several different sporting events can be held in an athletics stadium.

زمین تنیس

تنیس در زمینی پوشیده از چمن، خشت یا مواد مصنوعی بازی می شود۔

مفصل زانو

مفصل زانو از استخوان ران، درشت نی و کاسه زانو تشکیل می شود۔

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Tenochtitlan (15th century)

The magnificent capital of the Aztec Empire astonished even the Spanish Conquistadors.

Added to your cart.