کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

سنجاب زمینی اروپایی

سنجاب زمینی اروپایی

جوندگان زیرزمینی در اروپای مرکزی و شرقی پراکنده هستند۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

ground squirrel, burrow, soil-dwelling, rodent, hibernation, vertebrates, mammal, animal, biology

موارد مربوط

نماها

محل زندگی

سنجاب زمینی اروپایی

 • پاهای جلو - حیوان از این پاها برای گرفتن مواد غذایی و حفر زمین استفاده می کند۔
 • پشم نازک
 • دم
 • لاله گوش کوچک
 • چشمان بزرگ

لانه زیرزمینی

 • اتاقک ها - چندین کیلو غلات ممکن است در اینجا ذخیره شود۔
 • ورودی
 • لانه - سنجاب های زمینی سالی یک بار زاد و ولد می کنند و به طور متوسط ۵ - ۸ نوزاد در هر زایمان۔ مادر حدود ۳ هفته سنجاب های جوان را شیر می دهد۔
 • ۰/۵ متر
 • ۱ متر
 • ۱/۵ متر
 • ۲ متر
 • ۲/۵ متر
 • ۳ متر

بازی

موارد مربوط

Blue whale

Marine mammals, the largest known animals to have ever existed.

Domestic dog

Dogs are the domesticated subspecies of grey wolves.

European mole

Moles are small subterranean mammals with modified, spade-like forelegs.

European otter

Otters are semi-aquatic predatory mammals.

Lesser horseshoe bat

Bats use ultrasound to navigate and hunt for prey.

Platypus

A mammal with features typical of reptiles: it lays eggs and has a cloaca.

Red deer

Red deer are even-toed ungulates, ruminants. Their males have spectacular antlers.

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

Added to your cart.