کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

سلوبیوز ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

سلوبیوز ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

سلولوبیوز واحد ساختاری اساسی سلولز است.

شيمى

کلیدواژه‌ها

cellobiose, disaccharide, carbohydrate, cellulose, beta-D-glucose, reducing, fibre, plant cell wall, hydrogen bond, silver mirror test, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

بسته شدن حلقه گلوکز

انیمیشن فرایند بسته شدن حلقه زنجیره باز گلوکز به آلفا- و بتا-دی-گلوکز را نشان می دهد.

آمیلوز n ( C₆H₁₀O₅ )

یک مولکول مارپیچی متشکل از واحدهای آلفا D - گلوکز. یکی از اجزای اساسی نشاسته است.

Added to your cart.