کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

پیشرفت تلویزیون

پیشرفت تلویزیون

تلویزیون که در اوایل قرن بیستم اختراع و به یکی از اشکال اساسی سرگرمی تبدیل شد.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

television set, television, TV, John Logie Baird, Kálmán Tihanyi, Dénes Mihály, Traub, Goldmark, screen, cathode ray tube, remote control, LCD, LED, HDTV, plasma TV, program, resolution

موارد مربوط

تلفن (الكساندر گراهام بل)

دستگاهی که صدای انسان را به عنوان سیگنال های الکتریکی منتقل می کند توسط بل در سال ۱۸۷۶ اختراع شد.

سیرتکامل دوچرخه

سیر تحول دوچرخه که ابتدا به عنوان یک اسباب بازی مورد تمسخر قرارمی گرفت، آینه ی تمام نمایی از پیشرفت های فنی در طول سه قرن گذشته است.

Added to your cart.