کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

پیشرفت مکانیک آسمانی

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است۔

فيزيك

کلیدواژه‌ها

Kepler, Galileo Galilei, Newton, Einstein, Copernicus, Tycho Brahe, Bruno, Giordano Bruno, astronomer, physicist, heliocentric, model of the universe, Solar System, Universe, elliptical path, day, planet, moon, Jupiter, Milky Way, Inquisition, focal point, law, infinite, burning at the stake, calculus, gravitation, law of force, relativity, theory of relativity, spacetime, speed of light, mechanics, astronomy, astrophysics, physics, scientist, observation

موارد مربوط

قوانین حرکت سیاره ای کپلر

یوهانس کپلر سه قانونی که حرکت سیاره ای را توصیف می‌کند را تنظیم کرد۔

فیزیکدانانی که دنیا را تغییر دادند

این دانشمندان بزرگ تأثیر فوق العاده ای در پیشرفت فیزیک داشتند۔

توسعه مدل اتمی

مراحل عمده در تاریخ نظریه ها و دیدگاه ها درباره ساختار اتم۔

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

كارگاه گاليه گاليله

دستاوررهاي علمي گاليلو گاليله به پيشرفت فيزيك و نجوم كمك زيادي كرد۔

حقایق جالب نجوم

این انیمیشن حقایق جالبی را در زمینه نجوم ارائه می دهد۔

قوانین حرکت نیوتن

این انیمیشن سه قانون حرکت سِر ایزاک نیوتن را که اساس مکانیک کلاسیک شد، نشان می دهد۔

Forces

The animation shows the way forces act on wheeled vehicles and vehicles with runners.

Gravitational waves (LIGO)

Massive accelerating or orbiting bodies cause ripples in spacetime. These are called gravitational waves.

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

Marie Curie's laboratory

Marie Curie, the only person to win the Nobel Prize in two different sciences, is probably the most famous woman in the history of science.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

تلسکوپ ها

این انیمیشن تلسکوپ های نوری و رادیویی مورد استفاده در مشاهدات نجومی را نشان می دهد۔

Hubble Space Telescope

The Hubble Space Telescope orbits outside the distorting influence of Earth´s atmosphere.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

محله نجومی ما

نمایشی از سیارات، ستاره ها و کهکشان های اطراف۔

رصدخانه

رصدخانه ها اغلب در نقاط مرتفع ساخته می شوند تا اثرات آشفتگی های جوی را به حداقل برسانند۔

رآکتور همجوشی

همجوشی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست و عملا نامحدود استفاده خواهدشد۔

بمب هاي اتمي - ۱۹۴۵

بمب اتم يكي از مخرب ترين سلاح ها در تاريخ بشريت است۔

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Leaning Tower of Pisa (14th century)

The medieval bell tower of the Cathedral of Pisa is the most famous leaning tower of the world.

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

Types of stars

This animation demonstrates the process of star development for average and massive stars.

Weightlessness

A spacecraft on its path is in a constant state of free fall.

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

ایستگاه فضایی بین‌المللی

ایستگاه فضایی بین المللی یک ماهواره قابل سکونت که با همکاری ۱۶ کشور ساخته شده است۔

Added to your cart.