کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

کشورهای قاره آمریکا

کشورهای قاره آمریکا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آمریکایی از طریق تمرین های موجود در این صحنه سه بعدی (در سه سطح دشواری).

جغرافى

کلیدواژه‌ها

countries, country, map knowledge, America, South America, North America, Central America, map, world map, capital city, flag, border, Earth globe, Earth, continent, human geography, society, geography

موارد مربوط

کشورهای آفریقا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آفریقایی از طریق تمرینات در سه سطح دشواری.

کشورهای اروپایی

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای اروپایی از طریق تمرینات در سه سطح دشواری.

کشورهای جهان

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم کشورهای جهان از طریق تمرین هایی در سه سطح دشواری.

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند.

شهرهای جهان

این انیمیشن مکانهای جغرافیایی شهرهای بزرگ زمین را نشان می دهد.

اتحادیه های سیاسی و اقتصادی

طی دهه های گذشته چندین اتحادیه سیاسی و اقتصادی بین کشورها تشکیل شده است.

کشورهای آسیا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آسیایی از طریق تمرین هایی با سه سطح دشواری.

سانتا ماریا (قرن پانزدهم)

كشتي سه دكله كريستف كلمب، سانتا ماريا پرچمدار اولين سفر دريايي معروف بود.

اشکال زبان های دولتی و رسمی

این انیمیشن اشکال دولت و زبانهای رسمی کشورهای جهان را نشان می دهد.

مناظر دیدنی جهان

بازی در مورد مناظر در سراسر جهان.

استعمار اروپا از قاره آمریکا (تا سال 1763)

چندین کشور اروپایی به فتح جهان جدید پیوستند و آمریکا را به یک قاره رنگارنگ تبدیل کردند.

Chichen Itza (12th century)

The legendary city of the Mayan-Toltec Empire was located on the territory of present-day Mexico.

Cities

A type of settlement that has central functions.

Geographical discoveries (15th-17th century)

Legendary geographical discoveries at the beginning of the Modern Age had not only redrawn maps, but also had a truly diverse impact.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Machu Picchu (15th century)

The ancient Inca city, located in present-day Peru, is a World Heritage Site.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Tenochtitlan (15th century)

The magnificent capital of the Aztec Empire astonished even the Spanish Conquistadors.

Teotihuacan (4th century)

Majestic even in its ruins, this city was the largest and most populous settlement in the pre-Columbian Americas.

Added to your cart.