کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

کشورهای آفریقا

کشورهای آفریقا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آفریقایی از طریق تمرینات در سه سطح دشواری.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Africa, country, countries, map knowledge, world map, map, Earth globe, capital city, flag, border, continent, Earth, society, geography, human geography

موارد مربوط

کشورهای اروپایی

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای اروپایی از طریق تمرینات در سه سطح دشواری.

شهرهای جهان

این انیمیشن مکانهای جغرافیایی شهرهای بزرگ زمین را نشان می دهد.

مناظر دیدنی جهان

بازی در مورد مناظر در سراسر جهان.

کشورهای جهان

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم کشورهای جهان از طریق تمرین هایی در سه سطح دشواری.

مسجد جامع کبیر جنه ( ١۹٠۷)

این مسجد که به سبک معماری متمایزی ساخته شده است، بزرگ‌ترین سازه خشتی در جهان است.

اشکال زبان های دولتی و رسمی

این انیمیشن اشکال دولت و زبانهای رسمی کشورهای جهان را نشان می دهد.

اتحادیه های سیاسی و اقتصادی

طی دهه های گذشته چندین اتحادیه سیاسی و اقتصادی بین کشورها تشکیل شده است.

کشورهای آسیا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آسیایی از طریق تمرین هایی با سه سطح دشواری.

کشورهای قاره آمریکا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آمریکایی از طریق تمرین های موجود در این صحنه سه بعدی (در سه سطح دشواری).

توپوگرافی تاریخی - نقاط دیدنی تاریخی

علائم تاریخی را در یک نقشه خالی پیدا کنید.

African village (Sudan)

African villages adapt to the natural environment well and reflect of the culture of local tribes.

Cities

A type of settlement that has central functions.

Colonisation and decolonisation

The colonising powers´ colours were wiped off the map by the nations fighting to regain their independence.

Geographical discoveries (15th-17th century)

Legendary geographical discoveries at the beginning of the Modern Age had not only redrawn maps, but also had a truly diverse impact.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Refugee camp in Africa (Darfur)

Because of the military conflict in Sudan, millions of people had to flee their homes.

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند.

Added to your cart.