کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

شهروند باستانی آتنی به همراه با همسرش

شهروند باستانی آتنی به همراه با همسرش

دموکراسی آتنی در جامعه شهروندان با حقوق کامل بنا شد۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Athenian citizen, Athens, antiquity, Greece, dwelling, clothing, peplos, fibula, chiton, sandal, Ancient Greek, linen, woolen robe, history of lifestyles, city, citizen, man, woman

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • لباسي كه به دور بدن انداخته مي شد چه شكلي بود؟
 • کدام یک از این ویژگیهای لباسهای پوشیده شده در یونان باستان نیست؟
 • آیا این درست است لباسی که در یونان باستان پوشیده می شد به ندرت متناسب و دوخته مي شد؟
 • در یونان باستان از کدام ماده برای لباس استفاده نمی شد؟
 • آیا این درست است که پارچه های تركيبي قبلاً در یونان باستان مورد استفاده قرار می گرفتند؟
 • چه چيزي نشانه گوياي لباسي بود كه وضعيت اجتماعي پوشنده را آشكار مي كرد؟
 • آيا درست است كه زنان و مردان در يونان باستان به يك سبك لباس مي پوشيدند؟
 • چرا مردان یونان باستان شلوار نمي پوشيدند؟
 • آيا درست است كه مردان يونان باستان زير رداي خود، لباس زيري نمي پوشيدند؟
 • يونانيان باستان كدام يك از موارد زير را براي تزئين لباس خود استفاده نمي كردند؟
 • چه كساني كيتون هاي بلند مچ پا را مي پوشيدند؟
 • مردان يونان باستان كدام نوع لباس را نمي پوشيدند؟
 • مردان در يونان باستان از چه سبك مويي استفاده مي كردند؟
 • آیا این درست است که اصلاح موهای صورت در یونان باستان پس از اسکندر بزرگ ، مد شد؟
 • آیا این درست است که یونانیان باستان عادت داشتند پابرهنه در خانه قدم بزنند؟
 • رایج ترین لباس در یونان باستان کدام بود؟
 • زنان در يونان باستان از چه سبك مويي استفاده مي كردند؟
 • دوره طلايي آتن چه زماني بود؟
 • اسم يوناني شهر يونان چه بود؟
 • كدام ساختمان مناسب يونان باستان بود؟
 • كدام قبیله یونانی در شبه جزیره آتیکا ساکن شدند؟
 • خدای حامی آتن چه كسي بود؟
 • شهر آتن به نام چه کسی نامگذاری شد؟
 • كدام شهر دشمن اصلي آتن بود؟
 • واژه "Polis" به چه معني است؟
 • واژه دموكراسي به چه معني است؟
 • کدام اداره / عملکرد در آتن باستان وجود نداشت؟
 • کدام گروه بی شمار ترین گروه در دوره طلایی آتن باستان بود؟
 • کدام یک از اینها در یونان باستان یک گروه / دسته اجتماعی را تشکیل نمی داد؟

نماها

موارد مربوط

Ancient Greek house

The average house in Ancient Greece had a rectangular, geometrical floor plan and two storeys.

آکروپلیس - آتن، قرن ۵ قبل از میلاد

معروف ترین معبد جهان، آکروپلیس آتن در قرن پنجم قبل از میلاد، در طول سن پریکلس ساخته شده است۔

Ancient Roman senator with his wife

Senators, being members of the highest social class of ancient Rome, wore togas with purple edges.

لباس در مصر باستان

ساکنان مصر باستان لباس و جواهرات مشخصی می پوشیدند۔

Ancient Greek merchant ship

Ancient Greeks became the ‘carters of the sea’ thanks to their advanced sailing ships.

Treasury of Atreus (Mycenae, 14th century BC)

A beehive tomb on the site of the ancient city of Mycenae, attributed to the legendary king.

موكنا (هزاره دوم قبل از میلاد)

این شهر با فرهنگ پیشرفته اولین شهرک تاریخ بود که ارگ دارد۔

لباس بربرها - قرن ۵

لباس نشانگر سبک زندگی و فرهنگ عصر و منطقه خاص است۔

Ancient Greek pottery

The masterpieces of ancient Greek potters are important archaeological artefacts.

Olympia (5th century BC)

The Olympic Games, held in the town every 4th year after 776 BC made it one of the centres of ancient Greece.

Types of ancient Greek columns

The Doric، Ionic and Corinthian order of columns are different in size and ornamentation as well۔

Greek gods

The Olympian gods in ancient Greek mythology were as diverse as humans.

Added to your cart.