کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

شبکه فلزی شش گوشه

شبکه فلزی شش گوشه

فلزات تشکیل دهنده شبکه فلزی شش گوشه انعطاف ناپذیر و مشکل در تراش دادن هستند.

شيمى

کلیدواژه‌ها

hexagonal metallic lattice, hexagonal, metal lattice, metallic bonding, elementary cell, lattice structure, coordination number, metals, magnesium, nickel, zinc, cobalt, rigid, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر این امکان را می دهد تا اتم های فلزی در نزدیکترین موقعیت به هم قرار گیرند.

الماس

دگرشکل کریستالی عنصر کربن، سخت ترین ماده شناخته شده است.

گداختن آلومینیوم

گداختن آلومینیوم فرآیندی است که در آن آلومینیوم از آلومینای از طریق الکترولیز استخراج می گردد.

Added to your cart.