کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ساز چنگ

ساز چنگ یکی از قدیمی ترین سازهای زخمه‌ای است.

موزيك

کلیدواژه‌ها

song, music, musical instrument, harp, plucked string instrument, orchestra, string, strings, plectra, stringed

موارد مربوط

زیتر

زیتر یکی از سازهای معمولی موسیقی عامیانه مجارستان است که با زبانه زدن یا ضربه زدن به رشته ها اجرا می شود.

گیتار

گیتار از سازهای زخمه‌ای است که در اشکال مختلف موجود است.

Piano

The piano is one of the most popular instruments in the world. It is a chordophone which produces sounds mechanically.

پن فلوت

پن فلوت یا موسیقار از چندین لوله با طول به تدریج در حال افزایش تشکیل شده اند.

زنگ ها

زنگ یک ساز کوبه ای و ایدیوفون است. انواع مختلفی از زنگ ها وجود دارد.

شیپور

ترومپت یک ساز موسیقی با بالاترین ثبت در خانواده سازهای بادی برنجی است.

Added to your cart.