کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

سیستم لنفاوی

سیستم لنفاوی

رگ های لنفاوی لنف را به رگ های خونی منتقل می کنند، در حالی که گره های لنفاوی جزء اساسی سیستم ایمنی بدن هستند.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

lymphatic system, immune system, lymphatic circulation, immune response, lymphatic organ, thymus, thoracic duct, lymph vessel, tonsil, lymph node, spleen, lymph capillary, lymph, second line of defense, human, anatomy, biology

موارد مربوط

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند.

خون انسان

خون انسان از سلول های خونی و پلاسما تشکیل شده است.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند.

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند.

Endocrine system

Glands of the endocrine system secrete hormones into the blood.

آناتومی روده کوچک

طولانی ترین قسمت دستگاه گوارش، جایی که بیشتر هضم و جذب در آن صورت می گیرد.

سیستم هدایت الکتریکی قلب

قلب تکانه های الکتریکی لازم برای عملکرد خود را تولید می کند۔ نمایش گرافیکی فعالیت الکتریکی قلب، الکتروکاردیوگرام است۔

Added to your cart.