کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ساکارز ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

ساکارز ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

ترکیب سفید، قابل حل در آب، شیرین که به نام شکر شناخته شده است.

شيمى

کلیدواژه‌ها

saccharose, beet sugar, cane sugar, carbohydrate, disaccharide, non-reducing, caramelisation, caramel, sugar beet, sugarcane, chemistry, organic chemistry

موارد مربوط

بسته شدن حلقه گلوکز

انیمیشن فرایند بسته شدن حلقه زنجیره باز گلوکز به آلفا- و بتا-دی-گلوکز را نشان می دهد.

آمیلوز n ( C₆H₁₀O₅ )

یک مولکول مارپیچی متشکل از واحدهای آلفا D - گلوکز. یکی از اجزای اساسی نشاسته است.

Added to your cart.