کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

اکسیژن ( O₂ ) (متوسط)

اکسیژن ( O₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

oxygen, oxygen molecule, homonuclear molecule, bond structure, covalent bond, sigma bond, pi bond, double bond, nonpolar, condition for life, respiration, air, combustion, oxide, exothermic, photosynthesis, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

ازون ( O₃ )

آلوتروپ اکسیژن، متشکل از سه اتم اکسیژن۔

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

Respiratory system

The respiratory system is responsible for the intake of oxygen and the release of carbon dioxide.

واکنش هیدروژن با اکسیژن

اکسی هیدروژن ترکیبی از هیدروژن و اکسیژن است۔ هنگام آتش گرفتن، منفجر خواهد شد۔

خون انسان

خون انسان از سلول های خونی و پلاسما تشکیل شده است۔

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است۔

سوختن شمع

شمع ها از زمان های بسیار قدیم برای روشنایی استفاده می شده اند۔

پیل سوختی

پیل سوختی انرژی الکتریکی سازگار با محیط زیست را تولید می کند که توسط واکنش شیمیایی بین اکسیژن و هیدروژن تولید می شود۔

تشکیل مولکول های هیدروژن

اتم های هیدروژن در مولکول های هیدروژن کنار هم توسط یک پیوند کووالانسی نگهداری می شوند۔

بدن انسان از چه تشکیل شده است؟

این صحنه اجزای اصلی بدن انسان را نشان می دهد۔

مونوکسید نیتروژن (اکسید نیتریک) ( NO )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا، واسطه ای در تولید اسید نیتریک است۔

دی اکسید نیتروژن ( NO₂ )

یک گاز سمی قهوه ای مایل به قرمز، به دلیل داشتن الکترون جفت نشده بسیار واکنش پذیر است۔

پراکسید هیدروژن ( H₂O₂ )

ترکیب هیدروژن و اکسیژن است۔ مایع بی رنگ و بی بو۔ سنگین تر از آب است۔

سولفید هیدروژن ( H₂S )

یک گاز سمی بی رنگ و با بوی مشخص تخم مرغ های فاسد شده۔ در آب های معدنی مشخص و آب های چشمه ها یافت می شود۔

یون هیدرونیوم ( H₃O⁺ )

وجود یونهای هیدروونیوم نسبت به یونهای هیدروکسید ، pH محلول را تعیین می کند۔

یون هیپوکلریت ( OCl⁻ )

یون های هیپوکلریت هنگام ضد عفونی آب با کلر تشکیل می شوند۔

یون هیدروکسید ( OH⁻ )

یونی مرکب که وقتی یک مولکول آب پروتون آزاد می کند، تشکیل می شود۔

هیدروژن ( H₂ )

گاز بی رنگ، بی بو، سبک تر از هوا۔ رایج ترین عنصر شیمیایی در جهان است۔

نیتروژن ( N₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ، بی بو، غیر واکنشی، ۷۸/۱ درصد از اتمسفر زمین را تشکیل می دهد۔

کلر ( Cl₂ )

یک گاز سمی به رنگ زرد سبز با بوی قوی، یکی از هالوژن ها است۔

آب ( H₂O )

آب ترکیبی بسیار پایدار از هیدروژن و اکسیژن است که برای تمام انواع شناخته شده زندگی حیاتی است۔ در طبیعت در حالت مایع، جامد و گاز وجود دارد۔

Effects of smoking on the lungs

Smoking severely damages the respiratory system, it may cause COPD or lung cancer.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

اکسیژن ( O₂ ) (مبتدی)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است۔

Ethyne (acetylene) (C₂H₂)

The first member of the homologous series of alkyne hydrocarbons.

Added to your cart.