کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

اکسیژن ( O₂ ) (مبتدی)

اکسیژن ( O₂ ) (مبتدی)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است.

شيمى

کلیدواژه‌ها

oxygen, oxygen molecule, homonuclear molecule, condition for life, respiration, air, covalent bond, double bond, sigma bond, pi bond, nonpolar, oxide, exothermic, photosynthesis, inorganic chemistry, general chemistry, chemistry

موارد مربوط

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است.

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری.

اکسیژن ( O₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است.

Added to your cart.