کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ساختمانهای بلند

ساختمانهای بلند

ساختمانهای بلند یادگاری از تاریخ بشر و پیشرفت تکنولوژی هستند.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

building, tall building, tower, skyscraper, height, floor, reinforced concrete, architecture, technology, record, attraction

موارد مربوط

آپارتمان معمولی در مجارستان در دهه ۱۹۸۰

آپارتمان های معمولی فرهنگ دهه را توصیف می کند.

بایتکر – آستانه، ۱۹۹۷

برج واقع در پایتخت جمهوری قزاقستان نمادی از درخت زندگی است که دارای یک تخم طلایی است.

ساختمان های افسانه ای

گزیده ای از بناهای افسانه ای از تاریخ تمدن.

چگونه کار می کند؟ - آسانسور

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه آسانسورها کار می کنند.

Burj Al Arab (Dubai, 1999)

Burj Al Arab, the world's only seven-star luxury hotel is located in the United Arab Emirates.

Construction of a panel building

Buildings constructed of prefabricated concrete blocks were widespread in the former Socialist countries.

Dóm Square (Szeged, Hungary)

The Votive Church of Szeged, located on the Great Plains of Hungary, emerges from the buildings of the city's famous square, while the National Pantheon can...

Eiffel Tower (Paris, 1889)

The iron lattice tower, erected for the 1889 World Fair, became the symbol of the capital city of France.

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Frank Lloyd Wright's well-known work is a masterpiece of modern organic architecture.

How does it work? – Tower crane

Tower cranes are machines used for lifting loads weighing up to several tonnes.

Leaning Tower of Pisa (14th century)

The medieval bell tower of the Cathedral of Pisa is the most famous leaning tower of the world.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Added to your cart.