کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Earth, structure of the Earth, geosphere, atmosphere, biosphere, hydrosphere, lithosphere, section of the Earth, exosphere, thermosphere, mesosphere, stratosphere, troposphere, crust, mantle, pedosphere, asthenosphere, core, planet, flora and fauna, continental plate, oceanic crust, aurora, meteor, ozone layer, continent, ocean, geothermal gradient, geography, _javasolt

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • کره ی زمین در چه زمانی تشکیل شد؟
 • براساس کدام ویژگی مواد مختلف در لایه های کروی زمین قرارگرفتند؟
 • چه چیزی مواد مختلف را در لایه های کروی کره ی زمین درکنار هم قرارداده است؟
 • کدام یک ژئوسفرهای بیرونی هستند؟
 • کدام یک ژئوسفر داخلی هستند؟
 • آیا هیدروسفر یک لایه ی همجوار است؟
 • شیب زمین گرمایی چیست؟
 • متوسط شیب زمین گرمایی کره ی زمین چقدر است؟
 • درجه حرارت اگزوسفر چقدر است؟
 • اتمسفر باتوجه به تغییر درجه حرارت به چند لایه قابل تقسیم شدن است؟
 • کدام لایه می تواند امواج رادیویی را منعکس کند؟
 • لایه ی ازن درکجا واقع شده است؟
 • سردترین جای اتمسفر در کجا واقع شده است؟
 • بیشترین جرم اتمسفری در کجا تجمع یافته است؟
 • در کجا بیشترین پدیده های آب و هوایی رخ می دهند؟
 • ترکیبات لیتوسفر چیست؟
 • استنوسفر چیست؟
 • آیا این درست است که ضخامت پوسته ی قاره ای و اقیانوسی متفاوت است؟
 • آیا این درست است که اتمسفر سایر پوسته های کره ی زمین را بدون هیچ شکافی می پوشاند؟
 • آیا این درست است که هیدروسفر سایر پوسته های کره ی زمین را بدون هیچ شکافی می پوشاند؟
 • آیا این درست است که گوشته کاملا جامد است؟
 • آیا این درست است که هسته ی کره ی زمین عمدتا از فلز تشکیل شده است؟
 • آیا این درست است که نازک ترین لایه ی اتمسفر اگزوسفر است؟
 • آیا این درست است که شهاب ها در تروپوسفر می سوزند؟
 • کدام ژئوسفر بیرونی ترین لایه است؟
 • کدام ژئوسفر تمام آب های کره ی زمین را در همه ی حالات آن دربرگرفته است؟

نماها

موارد مربوط

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند۔

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود۔

چاه های گرمابی اعماق دریا

یک چاه گرمابی یک شکاف در سطح سیاره است که آب گرم شده توسط انرژی زمین گرمایی از آن فوران می کند۔

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد۔

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است۔

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری۔

سیستم مختصات جغرافیایی

سیستم مختصات جغرافیایی هر مکان روی زمین را دقیقاً مشخص می کند۔

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است۔

جاروبرقی چگونه کار می کند؟

جاروبرقی یک خلاء جزئی ایجاد می کند و به کمک هوای پرفشار وارد شده، گردوغبار را به داخل خود می کشد۔

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

سیاره ی زهره

سیاره ی زهره دومین سیاره بعد از خورشید و درخشان ترین شیء در آسمان شب است-بعداز ماه-۔

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Satellite navigation, GPS

The Global Positioning System consists of 24 satellites but only 4 have to be visible for positioning.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Structure of Earth (elementary)

The Earth is composed of several spherical layers.

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The Earth’s magnetic field

The Earth’s magnetic North and South poles are located near the geographic North and South poles.

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Types of soil (soil profiles)

This animation demonstrates different types of soil.

Added to your cart.