کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Earth, structure of the Earth, geosphere, atmosphere, biosphere, hydrosphere, lithosphere, section of the Earth, exosphere, thermosphere, mesosphere, stratosphere, troposphere, crust, mantle, pedosphere, asthenosphere, core, planet, flora and fauna, continental plate, oceanic crust, aurora, meteor, ozone layer, continent, ocean, geothermal gradient, geography, _javasolt

موارد مربوط

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند.

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

چاه های گرمابی اعماق دریا

یک چاه گرمابی یک شکاف در سطح سیاره است که آب گرم شده توسط انرژی زمین گرمایی از آن فوران می کند.

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد.

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری.

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است.

جاروبرقی چگونه کار می کند؟

جاروبرقی یک خلاء جزئی ایجاد می کند و به کمک هوای پرفشار وارد شده، گردوغبار را به داخل خود می کشد.

سیاره ی زهره

سیاره ی زهره دومین سیاره بعد از خورشید و درخشان ترین شیء در آسمان شب است-بعداز ماه-.

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Added to your cart.