کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

اسید اگزالیک (اسید اتاندیوئیک) ₂( COOH )

اسید اگزالیک (اسید اتاندیوئیک) ₂( COOH )

ساده ترین دی کربوکسیلیک اسید.

شيمى

کلیدواژه‌ها

oxalic acid, ethanedioic acid, carboxylic acid, dicarboxylic acid, carboxyl group, oxalates, Wöhler, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

Added to your cart.