کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

یک آپارتمان معمولی اروپای مرکزی در دهه ۵۰ میلادی

یک آپارتمان معمولی اروپای مرکزی در دهه ۵۰ میلادی

آپارتمان های معمولی اروپای مرکزی در دهه ۵۰ شامل یک اتاق منفرد، آشپزخانه و حمام بود.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

1950s, flat, szoba-konyha, Hungarian town, urban, lifestyle, Budapest

موارد مربوط

اردوگاه کار اجباری در مجارستان-رچک-

در دوران حکومت راکوشی، درحدود ۱۵۰۰ نفر به اردوگاه کار اجباری که با نام 'گولاگ مجارستانی' نیز شناخته می شد فرستاده شدند.

سالن بورژوازی

این انیمیشن یک اتاق نشیمن مدرن و یک سالن بورژوازی معمولی را مقایسه می کند.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Added to your cart.