کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

روستای پرستو

روستای پرستو

یک انیمیشن سرگرم کننده برای تمرین جهت یابی با استفاده از نقشه۔

علوم طبیعی

کلیدواژه‌ها

top view, map, orientation, stereopsis, spatial perception, game, 3D

موارد مربوط

روبات ها

یک بازی سرگرم کننده در مورد نماهای مختلف از اجسام فضایی۔

اتاق بچه ها

این انیمیشن به توسعه ادراک فضایی کمک می کند۔

کیتی در زمین بازی

یک انیمیشن رنگارنگ و سرگرم کننده برای تمرین جهت یابی در فضا۔

اتاق ایمز

اتاق ایمز یک اتاق غیر طبیعی است که برای ایجاد یک توهم نوری استفاده می شود۔

پیمایش در فضا

این انیمیشن با استفاده از مختصات فضایی به پرورش ادراک و پیمایش در فضا کمک می کند۔

روزهای اول مدرسه

هنگام بازی مفهوم رنگ ها ، اعداد ، حروف و شکل ها را یاد بگیرید۔

طراحی مبلمان آشپزخانه - سیستم مختصات مکانی

تمرین استفاده از سیستم مختصات مکانی با کمک مدل آشپزخانه طراحی شده توسط رایانه۔

Junction

Entertaining and spectacular animation to practise orientation in space.

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Sophie´s desk

A game about the different views of complex objects.

Added to your cart.