کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

چرخه آب (متوسط)

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

cycle, water, water cycle, evaporation, melting, precipitation, freezing, change of state, solar radiation, cloud formation, runoff, rain, snow, cloud, hydrosphere, underground water, surface waters, glacier, seawater, river, stream, lake, sea, ocean, atmosphere, water vapour, solar energy, wind, moisture, air pressure, sunshine, climate, nature, geography

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • چقدر آب در چرخه آب، سالانه پردازش می شود؟
 • چند درصد از ذخایر آب زمین در در حالت دارای پیوند شیمیایی است؟
 • آبخوان چیست؟
 • آب زیر زمینی چه معنی دارد؟
 • برای آب موجود در زیر سطح چقدر طول می کشد تا یک چرخه کامل را به انجام برساند؟
 • برای آب ذخیره شده در یخ چقدر طول می کشد تا یک چرخه کامل را به انجام برساند؟
 • آیا درست است که آب در طول چرخه اش از بین تمام لایه های زمین حرکت می کند؟
 • آیا این درست است که ابرهایی که بارش دارند پایین هستند؟
 • آیا این درست است که ابرهایی که بارش دارند تیره هستند؟
 • آیا این درست است که ابرهای کومولونیمبوس سندانی شکل هستن؟
 • چه عواملی باعث تغییر حالت آب روی زمین می شود؟
 • نیروی محرکه اصلی در چرخه آب چیست؟
 • کدام مرحله تغییر آب باعث ایجاد ابرها می شود؟
 • چه چیزی باعث حرکت آب روی زمین می شود؟
 • چشمه چیست؟
 • آیا وضعیت آب در زمین ثابت است؟
 • دهانه رود چیست؟
 • برای آب در اتمسفر چقدر طول می کشد تا یک چرخه کامل را به انجام برساند؟
 • برای آب در اقیانوس جهانی چقدر طول می کشد تا یک چرخه کامل را به انجام برساند؟

نماها

نمای برجسته

 • دریا/اقیانوس - مقدار زیادی از آب شور۔
 • دریاچه - یک منطقه پر از آب است که به طور کامل توسط زمین احاطه شده است۔ این ارتباطی با دریاها و اقیانوس ها ندارد۔
 • روکش برفی
 • جویبار - یک آبگذر طبیعی با تخلیه بسیار کم
 • رودخانه - یک آبگذر طبیعی روان شده در یک بستر جریان شیب دار۔
 • انشعاب رود - رودخانه ای که به یک رودخانه بزرگتر جریان می یابد و نه به دریا۔
 • رشته‌ کوه سنگ آهی - ارتفاع سطح زمین به طور ناگهانی افزایش می یابد، بیشتر از ۵۰۰ متر بالاتر از سطح دریا۔
 • چشمه - جایی که آب زیرزمینی به سطح می رسد۔
 • یخچال طبیعی - یک تکه یخ با حرکت آهسته که دره را پر می کند۔
 • رودخانه - طولانی ترین رودخانه حوضه آبریز است که معمولا بیشترین مقدار آب را حمل می کند۔
 • دهانه رود - نقطه ای که یک رودخانه به رودخانه دیگری جریان می یابد۔
 • آب های زیرزمینی - آب یافت شده در بالاترین نقطه لایه نفوذناپذیر۔
 • آبخوان محدود شده - لایه آب زیرزمینی یافت شده در زیر و بین لایه های نفوذناپذیر
 • آبخوان شکسته آب کارست - آب نفوذ کرده در بین شکاف ها در صخره ها
 • غار دریپ استون - آب نفوذ کرده در بین صخره ها و ایجاد کننده غارها، در جایی که دریپ استون شکل میگیرد۔

ذخایر آب زمین مانند یک ماشین پیوسته در حرکت است۔ تقریبا ۱/۴ بیلیون متر مکعب آب هر سال در چرخه آن پردازش می شود۔ (حدود ۳۰٪ از آب نمی تواند در فرآیند چرخه ای شرکت کند، زیرا این مقدار در حالت دارای پیوند شیمیایی است۔)

چه چیزی فرآیند را در حال حرکت نگه می دارد؟ به طور عمده، انرژی تابش خورشید۔ این باعث تغییر مداوم حالت آب می شود: تبخیر - چگالش - منجمد - ذوب می شود۔ هنگامی که گرما را جذب می کند، یخ ذوب می شود ؛ یخ و برف (=آب جامد) از جامد به حالت مایع (=آب) می رود؛ و در نهایت آب تبخیر می شود، به بخار تبدیل می شود (=آب هوا مانند۔)

هنگام آزاد کردن گرما، آب یخ می زند؛ بخار آب چگالش می یابد، ابرها را تشکیل می دهد و منجر به بارش می شود۔ آب نمی تواند در هیچ یک از حالت های خود به طور دائم در فضا و یا بر روی سطح قرار گیرد۔ جاذبه آب را روی زمین حرکت می دهد: بر روی سطح به سمت پایین از مناطق بالاتر به مناطق پایین تر و یا زیر سطح۔ آب ممکن است حتی در زیر سطح سفر خود را ادامه دهد، تا اینکه راه خود را بصورت چشمه در سطح پیدا کند۔

در طول چرخه آن، آب در اطراف چندین لایه زمین سرگردان است و آن ها را با تغییر مقدار آب به یکدیگر متصل می کند۔ آب در اتمسفر هر هشت روز تجدید می شود، در حالی که در اقیانوس جهانی هر ۳۵۰۰ سال، آب هر۱۲۰۰۰ سال در یخ های قاره ای ذخیره می شود و آب واقع شده در زیر سطح هر ۱۴۰۰ سال عوض می شود۔

چرخه

 • تابش خورشیدی
 • تبخیر
 • چگالش
 • ذوب
 • انجماد
 • رواناب
 • شکل گیری ابر
 • باران
 • برف
 • تبخیر از سطح
 • تبخیر توسط پوشش گیاهی
 • تبخیر ازاقیانوس ها
 • نفوذ آب

آب زیر زمینی

 • آب های زیرزمینی - آب یافت شده در بالاترین نقطه لایه نفوذناپذیر۔
 • آبخوان محدود شده - لایه آب زیرزمینی یافت شده در زیر و بین لایه های نفوذناپذیر
 • آبخوان شکسته آب کارست - آب نفوذ کرده در بین شکاف ها در صخره ها
 • آب زیر زمینی

توضیح مراحل

 • تابش خورشیدی
 • تبخیر
 • چگالش
 • ذوب
 • انجماد
 • رواناب
 • شکل گیری ابر
 • باران
 • برف
 • تبخیر از سطح
 • تبخیر توسط پوشش گیاهی
 • تبخیر ازاقیانوس ها

روایت

انرژی خورشید، دریاچه ها و دریاها را گرم می کند و موجب می شود آب از سطح و از گیاهان تبخیر شود۔ بخار به سمت مناطق سردتر اتمسفر بالا می رود که در آنجا چگالش می یابد و ابرها شکل می گیرد۔

چگالش بر روی سطح ذرات گرد و غبار کوچک موجود در هوا رخ می دهد۔ ابرها ممکن است از قطرات آب و کریستال یخ تشکیل شوند۔ باد، ابرها و بخار را به سمت زمین، که در آنجا شکل گیری ابرهای بیشتر شروع می شود، می دمد۔ قطرات آب چگالش یافته شروع به رشد می کنند؛ هنگامی که به اندازه ای برسند که نتوانند در هوا باقی بمانند، آن ها به شکل باران پایین می افتند۔

ابرهای بارانی تیره هستند و در پایین معلق هستند، در حالی که ابرهای طوفان های بزرگ سندانی شکل هستند۔ هنگامی که درجه حرارت بیش از صفر درجه سانتیگراد است، باران می آید، زمانی که به زیر صفر درجه سانتیگراد می رسد، برف می آید۔

بخشی از باران یا برف به خاک نفوذ می کند، در حالی که بقیه در آب های سطحی جریان می یابد۔ رودخانه ها آب را به دریاچه ها و دریاها حمل می کنند و به این ترتیب به نقطه شروع برمی گردد، جایی که فرآیند دوباره به دلیل تاثیر تابش خورشید دوباره از ابتدا شروع می شود۔

موارد مربوط

کوه های یخ

کوه های یخ بلوک هایی از آب شیرین منجمد هستند که در دریا شناورند۔

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد۔

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

آب دریا به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در شکل دادن به خطوط ساحلی ایفا می کند۔

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند۔

لایه های اقیانوس

خصوصیات فیزیکی و همچنین گیاهان و جانوران اقیانوس با عمق تغییر می کنند۔

تشکیل ابر، انواع ابرها

آب سطحی پس از تبخیر باعث تشکیل ابرها در اشکال مختلف می شود و به صورت بارندگی از ابرها به سطح زمین بازمی گردد۔

آب ( H₂O )

آب ترکیبی بسیار پایدار از هیدروژن و اکسیژن است که برای تمام انواع شناخته شده زندگی حیاتی است۔ در طبیعت در حالت مایع، جامد و گاز وجود دارد۔

Local winds

The most important types of local winds are the sea-land breeze, the mountain-valley breeze as well as the downslope winds.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

گردش جوی

تفاوت بین درجه حرارت مناطق قطبی و استوایی باعث گردش جوی می شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله چرخش کره ی زمین قرار دارد۔

آذرخش

آذرخش ناشی از تخلیه ناگهانی الکترواستاتیک همراه با صدای شناخته شده به عنوان تندر است۔

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند۔

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد۔

Karst region (basic)

Karst formations include dolines and dripstones.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

چرخه ی کربن

کربن در طی فرایند فتوسنتز به مواد آلی متصل می شود، و در هنگام تنفس، در جو آزاد می شود۔

آلودگی آب

منابع اصلی آلودگی آب شهرداری ها، صنعت و کشاورزی است۔

آب شیرین کن آب دریا

فرآیند نمک زدایی از آب دریا، آب آشامیدنی را تولید می کند۔

جنگل زدایی

جنگل زدایی تاثیر منفی روی محیط زیست دارد۔

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Glacier (basic)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Nitrogen cycle

Atmospherical nitrogen is bound by bacteria and used by living organisms in the form of various compounds.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

The phosphorus cycle

The phosphorus cycle describes the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere, and biosphere.

Water supply system

The water supply system provides clean and safe drinking water for the consumers.

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

Karst region (intermediate)

Karst formations include dolines and dripstones.

Suction pumps and direct action pumps

Direct action pumps and suction pumps are among the simplest water pumps.

Added to your cart.