کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

کربنات کلسیم ( CaCO₃ )

کربنات کلسیم ( CaCO₃ )

سنگ آهک ماده ای است که به طور گسترده و متنوع استفاده می شود.

شيمى

کلیدواژه‌ها

calcium carbonate, limestone, marble, calcite, limescale, ionic compound, ionic crystal lattice, cation, anion, formula, rock, sedimentary rock, karst area, dripstone, dolostone, compound, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

Pearls

Pearls, often used as gemstones, are the by-products of certain molluscs' protective mechanisms.

Added to your cart.