کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

گرامافون الکتریکی چگونه کار می کند؟

گرامافون الکتریکی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن ساختار و عملکرد گرامافون های الکتریکی را نشان می دهد.

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

record player, Hi-Fi record player, speaker, amplifier, record, vinyl record, LP, single, tone arm, turntable, cartridge, needle, groove, listening to music, music, technology

موارد مربوط

موتور DC

موتورهای دی سی شامل یک آهنربای دائمی و یک سیم پیچ در مغناطیسی هستند که جریان الکتریکی در آن جریان دارد.

Added to your cart.