کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

گرافیت

گرافیت

یکی از آلوتروپ های کریستالی کربن عنصری.

شيمى

کلیدواژه‌ها

graphite, allotrope of carbon, allotropy, layer lattice, carbon anode, electrode, pencil, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

الماس

دگرشکل کریستالی عنصر کربن، سخت ترین ماده شناخته شده است.

شبکه فلزی شش گوشه

فلزات تشکیل دهنده شبکه فلزی شش گوشه انعطاف ناپذیر و مشکل در تراش دادن هستند.

شبکه مکعبی مرکز پر

ساختار کریستالی بسته بندی شده با کمترین فشردگی.

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر این امکان را می دهد تا اتم های فلزی در نزدیکترین موقعیت به هم قرار گیرند.

دی اکسید کربن ( CO₂ ) (مبتدی)

گاز بی رنگ، بی بو، سنگین تر از هوا. ضروری برای فتوسنتز گیاهان.

فولرن ( C₆₀ )

یک کریستال آلوتروپ کربن که در اواخر دهه ۱۹۸۰ کشف شد.

خودکار چگونه کار می کند؟

اختراع خودکار نوشتن را بسیار آسانتر کرد.

سیلیکون

ماده ای بلوری، ماده ای بسیار مهم در صنعت الکترونیک (نیمه رساناها ، مدارهای مجتمع).

دی اکسید سیلیکون ( SiO₂ )

یک ترکیب پلیمورفیک، بیشتر به شکل کوارتز یافت می شود.

Added to your cart.