کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

پوشاک ( اروپای غربی، دهه ۱۹۲۰ )

پوشاک ( اروپای غربی، دهه ۱۹۲۰ )

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است.

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

clothing, clothes, Western Europe, lifestyle, modern

موارد مربوط

پیشرفت تلویزیون

تلویزیون که در اوایل قرن بیستم اختراع و به یکی از اشکال اساسی سرگرمی تبدیل شد.

فورد مدل T

مدل محبوب کارخانه اتومبیل سازی آمریکایی، اولین ماشینی بود که به تولید انبوه رسید.

Added to your cart.