کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

یون پرمنگنات ( MnO₄⁻ )

یون پرمنگنات ( MnO₄⁻ )

پرمنگنات پتاسیم به عنوان یک ضد عفونی کننده استفاده می شود.

شيمى

کلیدواژه‌ها

permanganate ion, ion, anion, compound ion, oxidant, potassium permanganate, acidic residue ion, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

یون فسفات ( PO₄³⁻ )

یون مرکبی که زمانی که یک مولکول اسید فسفریک پروتون آزاد می کند، تشکیل می شود.

Added to your cart.