کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

یون کربنات ( CO₃²⁻ )

یون کربنات ( CO₃²⁻ )

یون مرکب تولید شده از اسید کربنیک توسط آزادسازی پروتون ها.

شيمى

کلیدواژه‌ها

carbonate ion, acidic residue ion, anion, ion, compound ion, carbonic acid, carbonates, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

اسید نیتریک ( HNO₃ )

یکی از اکسی اسیدهای نیتروژن. ترکیب بی رنگ با بوی تند، یک اکسید کننده قوی.

Added to your cart.