کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

آیولیپایل هرون

آیولیپایل هرون

هرون اسکندرانی مخترع اولین موتور بخار بود، هرچند او به عنوان یک وسیله ی سرگرمی به آن نگاه می کرد۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

Hero’s aeolipile, aeolipile, antiquity, steam engine, turbine, boiling water, incoming steam, outflowing steam, work, inventor, scientist, invention, history, technology

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • هرون در کدام شهر می زیست؟
 • شهر زادگاه هرون در کدام یک از کشورهای کنونی قراردارد؟
 • کدام یک از این آثار، مطالعات هرون درباره ی ماشین هایی که با قدرت آب، بخار یا فشار آب کار می کنند را دربر می گیرد؟
 • هرون اسندرانی در چه تاریخی می زیست؟
 • هرون چه دستگاه هایی را اختراع کرد؟
 • چه کسی موتور بخار جدید را اختراع کرد؟
 • چه چیزی کره ی آلیوپایل را می چرخاند؟
 • جمله ی نادرست را انتخاب کنید۔
 • جمله ی نادرست را انتخاب کنید۔
 • چرا از ماشین آلات هرون در صنعت استفاده نشد؟
 • جمله ی نادرست را انتخاب کنید۔
 • جمله ی نادرست را انتخاب کنید۔
 • جمله ی نادرست را انتخاب کنید۔
 • جمله ی نادرست را انتخاب کنید۔
 • توالی منطقی آلیوپایل هرون کدام است؟
 • زمینه های اصلی مورد علاقه هرون چه بود؟
 • کدام گیاه در زمان هرون وجودداشت؟
 • هرون با چه هدفی موتور بخار را طراحی کرد؟
 • کدام حیوان را احتمالا هرون دیده بود؟

نماها

موارد مربوط

Watt´s steam engine (18th century)

The steam engine, perfected by the Scottish engineer James Watt, revolutionised technology.

آسیاب آبی

دستگاه هاي تبدیل انرژی آب جاری یا ریزش آب به اشکال مفید قدرت قبلاً در قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفتند۔

آسیاب بادی

دستگاه هاي تبدیل انرژی باد به اشکال مفید قدرت قبلاً در قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفتند۔

تبخیر و جوش

در مایع هنگام تبخیر و جوش چه اتفاقی می افتد؟ نقطه جوش آن به چه چیزی بستگی دارد؟

توربوجت چگونه كار مي كند؟

این انیمیشن نحوه عملکرد موتور توربوجت را نشان می دهد۔

فورد مدل T

مدل محبوب کارخانه اتومبیل سازی آمریکایی، اولین ماشینی بود که به تولید انبوه رسید۔

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of geometry'.

موتور چهار زمانه اتو

این انیمیشن نوع موتوری را نشان می دهد که اغلب در اتومبیل ها استفاده می شود۔

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Archimedes’s military inventions (3rd century BC)

Archimedes was one of the most brilliant Greek scholars of ancient times, who made his mark with military inventions as well.

Diesel engine

The German engineer Rudolf Diesel patented the diesel engine in 1893.

Stirling engine - hot-air engine

Stirling engines are also known as external combustion engines. Unlike internal combustion engines (e.g. Otto-engine), here combustion takes place outside...

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two (power) strokes.

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

موشک استفنسون (۱۸۲۹)

لوكوموتيو مهندس انگليسي، جورج استفنسون برای مسابقه لوکوموتیوها در سال ۱۸۲۹ ساخته شد۔

کشتی بخار ۱۸۶۴

اولین کشتی بخاری در مجارستان در سال ۱۸۶۴ مورد استفاده قرار گرفت۔

لوکوموتیو بخار رده استاندارد 3 2-6-2T

این نوع لوکوموتیو بخاردر دهه ۵۰ تولید شد و توسط شرکت راه آهن بریتانیا استفاده می شد۔

کشتی بخار کلرمونت-۱۸۰۷-

رابرت فولتون، مهندس آمریکایی اولین کشتی بخار قابل استفاده را ساخت۔

خرمن‌کوب - قرن نوزدهم

خرمن‌کوب ها برای جداسازی دانه ها از نی استفاده می شوند۔

Added to your cart.