کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

کوه های یخ

کوه های یخ

کوه های یخ بلوک هایی از آب شیرین منجمد هستند که در دریا شناورند۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

iceberg, ice sheet, ice, Titanic, sea current, water molecule, melting, glacier, freezing, calving, Antarctic, Arctic Circle, global warming, climate change, geography, nature

موارد مربوط

نماها

یخچال طبیعی

 • یخچال طبیعی - تکه ی بزرگی از یخ که آهسته ولی پیوسته در سراشیبی حرکت می کند۔
 • بلوک های یخ شکسته شده

کوه های یخ بلوک هایی از یخ های شناور در دریا هستند۔ آنها از آب شیرین ساخته شده اند زیرا قطعاتی از یخچالهای طبیعی یا ورق های یخی هستند که روی زمین تشکیل شده و به آرامی در طی هزاران سال در دریا حرکت می کنند۔ یخچالهای طبیعی و ورق های یخ به دلیل نیروی گرانش به سمت پایین حرکت می کنند۔ با جاری شدن آنها، ترک هایی در آنها ظاهر می شود۔ هنگامی که به ساحل می رسند، به جای اینکه متوقف شوند در دریا گسترش یافته ویک سکوی یخی تشکیل می دهند۔

مساحت و عمق سکوی یخی که در دریا گسترش می یابد می تواند بسیار متفاوت باشد۔ نقشه برداری دقیق خط اتصال به زمین آن -خطی در زیر سطح سکوی یخی که در آنجا با زمین برخورد می کند-دشوار است، زیرا تماما به ضخامت لایه یخ بستگی دارد۔ سکوی یخی به جبهه ی یخچالی منتهی می شود۔ در نتیجه عمل جزر و مد، قدرت امواج و آب دریا که زیر یخ جریان دارد، تکه های یخ از جایی که قبلا در آنجا ترک ها ظاهر شده بودند، شکسته می شوند۔ این پدیده یخزایی نامیده می شود۔ این بلوک های یخی زاییده شده بازهم می توانند قطعه قطعه شده و تعدادی کوه های یخی کوچکتر را به اشکال و اندازه های مختلف شکل دهند۔

مقطع خاک

 • کوه های یخ - بلوک های یخ آب شیرین که در دریا شناور هستند۔
 • یخچال طبیعی - یک قطعه یخ بزرگ که بصورت پیوسته ولی آرام در سراشیبی حرکت می کند۔
 • سکوی یخی
 • جریان یخ - یخ در سراشیبی به سمت دریا حرکت می کند۔
 • جریان آب دریا - آب دریا که زیر یخ جریان دارد یخ را از زیر ذوب می کند۔
 • خط اتصال به زمین
 • بستر دریا

انواع

 • کوه یخ تخت - یک سطح تخت دارد و پهنای آن پنج برابر بلندی آن است۔
 • کوه یخ گوه ای شکل - یک کوه یخ با یک شیب تند در یک طرف و شیب ملایم در طرف دیگر۔
 • کوه یخ حوضچه ی خشک - یک کوه یخ با شکافی به شکل U یا مجرایی در وسط۔۔ قسمت تحتانی این شکاف معمولا در زیر سطح آب قراردارد۔
 • کوه یخ نوک تیز - یک کوه یخ با یک یا چند قله نوک تیز۔
 • کوه یخ گنبدی شکل - یک کوه یخ با یک رویه ی گرد۔
 • کوه یخ بلوکی شکل - یک کوه یخ با یک رویه ی تخت و دامنه های شیب دار۔

کوه های یخی اشکال گوناگون دارند۔ آنها به دسته های تخت، گنبدی شکل، گوه ای شکل، نوک تیز، بلوکی شکل و حوضچه ی خشک طبقه بندی می شوند۔

کوه های یخی حوضچه ی خشک به دلیل فرسایش، یک شکاف U شکل یا مجرایی در وسط دارند۔ قسمت تحتانی این شکاف معمولا زیر سطح دریا قرارگرفته لذا باعث می شود کوه یخی به صورت دو کوه یخی مجزا دیده شود۔ این چیزی است که این نوع کوه های یخی را خطرناک تر می کند۔

فیزیک

 • ۱/۱۰ - از آنجایی که چگالی یخ آب شیرین کمتر از چگالی آب دریاست، کوه یخ در دریا شناور می شود و تقریبا ۱۰ درصد از حجم کوه یخ بالای سطح آب قراردارد۔
 • ۹/۱۰ - تقریبا ۹۰درصد حجم کوه یخ زیرسطح آب است۔
 • ساختار یخ

کوه های یخی نه تنها ازنظر شکل باهم تفاوت دارند بلکه اندازههای آنها نیز با یکدیگر متفاوت است۔ کوچکترین آنها که یخکوه کوچک نامیده می شود، تنها چند متر ارتفاع و درازا دارد اما کوه های یخی عظیم الجثه ای نیز وجوددارند، که صدها متر پهنا و درازا دارند۔ کوه های یخی اطراف قطب جنوب قطر بزرگتر، درحدود ۵۰۰-۳۰۰ متر، دارند درحالیکه کوه های یخی نیمکره ی شمالی کوچکتر هستند و قطری درحدود ۳۰۰-۱۰۰ متر دارند۔

کوه های یخی در آب دریا شناور هستند و فقط یک دهم یک کوه یخی بالای سطح آب قراردارد، نود درصد از حجم آن زیر آب است۔

مولکول های آب با پیوندهای هیدروژنی به یکدیگر متصل هستند۔ این پیوندها بین اتم هیدروژن یک مولکول و یک جفت غیرپیوندی، یا جفت تنها از الکترون های یک اتم اکسیژن مولکول آب مجاور تشکیل می شوند۔

در یخ، که شکل متبلور شده ی آب است، تمام مولکول های آب در تشکیل پیوندهای هیدروژنی شرکت می کنند و یک ساختار منظمی را می سازند که مولکول های آب در آن نسبتا دور از هم قرار گرفته اند۔ در آب مایع، همه ی مولکول های آب در تشکیل پیوندهای هیدروژنی شرکت نمی کنند و از آنجایی که ساختار آن نظم کمتری دارد، مولکول های آب با فاصله ی کمتری از هم قرارگرفته اند۔ بنابراین، یخ، چگالی نسبتا کمتری نسبت به آب مایع دارد۔ این امر نشان می دهد چرا یخ روی سطح آب شناور می ماند۔

پیدایش

 • جریان قناری
 • جریان گینه
 • جریان لابرادور
 • گلف استریم-جریان اقیانوس اطلس شمالی-
 • جریان گرینلند شرقی
 • جریان استوایی شمالی
 • جریان استوایی جنوبی
 • جریان برزیل
 • جریان بنگولا
 • جریان کالیفرنیا
 • جریان اویاشیو
 • جریان کوروشیو
 • جریان کوریل
 • ضدجریان استوایی
 • جریان هامبولت-پرو-
 • جریان سومالی
 • جریان آگولاس
 • جریان باد غربی
 • جریان استرالیای غربی
 • جریان استرالیای شرقی
 • جریان کارائیب
 • جریان چینی
 • جریان نروژی
 • جریان پیراجنوبگان
 • اقیانوس اطلس
 • اقیانوس آرام
 • اقیانوس هند
 • اقیانوس منجمد شمالی

بیشتر کوه های یخی در آبهای اطراف قطب جنوب یافت می شوند۔ جریان پیراجنوبگان، که با عنوان جریان باد غربی هم شناخته می شود،کوه های یخی را از غرب به شرق به حرکت درمی آورد۔ اگرچه، کوه های یخی، در نیمکره ی شمالی هم وجوددارند۔ آنها از جزایری که خارج از دایره ی قطب شمال قرارگرفته اند، بوجودآمده اند و با جریان شرقی گرینلند یا جریان لابرادور به سمت جنوب حرکت می کنند تا در آبهای گرم تر ذوب شوند۔ متوسط طول عمر کوه های یخی درحدود دو تا سه سال است۔

گرم شدن کره زمین پیامدها

 • مناطق سیل زده

نرخ ذوب شدن یخچالهای طبیعی و ورق های یخی اخیراً در حال افزایش است۔ علل آن را باید در گرم شدن کره زمین جستجو کرد، که نتیجه ی افزایش مقدار گازهای گلخانه ای در جو است۔ گرم شدن کره زمین تأثیر منفی بر شرایط زندگی مردم و تعادل جهانی محیط زیست دارد۔ پیش بینی شده در قرن ۲۱، سطح اقیانوس های جهان به میزان ۹۰-۳۰ سانتی متر افزایش می یابد که در طولانی مدت، تهدیدی برای شهرهای ساحلی محسوب خواهدشد۔

تایتانیک

انيميشن

 • یخچال طبیعی - تکه ی بزرگی از یخ که آهسته ولی پیوسته در سراشیبی حرکت می کند۔
 • بلوک های یخ شکسته شده
 • کوه های یخ - بلوک های یخ آب شیرین که در دریا شناور هستند۔
 • یخچال طبیعی - یک قطعه یخ بزرگ که بصورت پیوسته ولی آرام در سراشیبی حرکت می کند۔
 • سکوی یخی
 • جریان یخ - یخ در سراشیبی به سمت دریا حرکت می کند۔
 • جریان آب دریا - آب دریا که زیر یخ جریان دارد یخ را از زیر ذوب می کند۔
 • خط اتصال به زمین
 • بستر دریا
 • کوه یخ تخت - یک سطح تخت دارد و پهنای آن پنج برابر بلندی آن است۔
 • کوه یخ گوه ای شکل - یک کوه یخ با یک شیب تند در یک طرف و شیب ملایم در طرف دیگر۔
 • کوه یخ حوضچه ی خشک - یک کوه یخ با شکافی به شکل U یا مجرایی در وسط۔۔ قسمت تحتانی این شکاف معمولا در زیر سطح آب قراردارد۔
 • کوه یخ نوک تیز - یک کوه یخ با یک یا چند قله نوک تیز۔
 • کوه یخ گنبدی شکل - یک کوه یخ با یک رویه ی گرد۔
 • کوه یخ بلوکی شکل - یک کوه یخ با یک رویه ی تخت و دامنه های شیب دار۔
 • ۱/۱۰ - از آنجایی که چگالی یخ آب شیرین کمتر از چگالی آب دریاست، کوه یخ در دریا شناور می شود و تقریبا ۱۰ درصد از حجم کوه یخ بالای سطح آب قراردارد۔
 • ۹/۱۰ - تقریبا ۹۰درصد حجم کوه یخ زیرسطح آب است۔
 • ساختار یخ
 • یخ
 • آب
 • آب/یخ
 • انتقال حرارت
 • کاهش حرارت
 • ذوب شدن
 • انجماد
 • جریان قناری
 • جریان گینه
 • جریان لابرادور
 • گلف استریم-جریان اقیانوس اطلس شمالی-
 • جریان گرینلند شرقی
 • جریان استوایی شمالی
 • جریان استوایی جنوبی
 • جریان برزیل
 • جریان بنگولا
 • جریان کالیفرنیا
 • جریان اویاشیو
 • جریان کوروشیو
 • جریان کوریل
 • ضدجریان استوایی
 • جریان هامبولت-پرو-
 • جریان سومالی
 • جریان آگولاس
 • جریان باد غربی
 • جریان استرالیای غربی
 • جریان استرالیای شرقی
 • جریان کارائیب
 • جریان چینی
 • جریان نروژی
 • جریان پیراجنوبگان
 • اقیانوس اطلس
 • اقیانوس آرام
 • اقیانوس هند
 • اقیانوس منجمد شمالی
 • مناطق سیل زده

روایت

کوه های یخی بلوک هایی از یخ های شناور در دریا هستند۔ آنها از آب شیرین ساخته شده اند زیرا قطعاتی از یخچالهای طبیعی یا ورق های یخی هستند که روی زمین تشکیل شده و به آرامی در طی هزاران سال در دریا حرکت می کنند۔ یخچالهای طبیعی و ورق های یخ به دلیل نیروی گرانش به سمت پایین حرکت می کنند۔ با جاری شدن آنها، ترک هایی در آنها ظاهر می شود۔ هنگامی که به ساحل می رسند، به جای اینکه متوقف شوند در دریا گسترش یافته و یک سکوی یخی تشکیل می دهند۔

مساحت و عمق سکوی یخی که در دریا گسترش می یابد می تواند بسیار متفاوت باشد۔ نقشه برداری دقیق خط اتصال به زمین آن -خطی در زیر سطح سکوی یخی که در آنجا با زمین برخورد می کند-دشوار است، زیرا تماما به ضخامت لایه یخ بستگی دارد۔ سکوی یخی به جبهه ی یخچالی منتهی می شود۔ در نتیجه عمل جزر و مد، قدرت امواج و آب دریا که زیر یخ جریان دارد، تکه های یخ از جایی که قبلا در آنجا ترک ها ظاهر شده بودند، شکسته می شوند۔ این پدیده یخزایی نامیده می شود۔ این بلوک های یخی زاییده شده بازهم می توانند قطعه قطعه شده و تعدادی کوه های یخی کوچکتر را به اشکال و اندازه های مختلف شکل دهند۔

کوه های یخی اشکال گوناگون دارند۔ آنها به دسته های تخت، گنبدی شکل، گوه ای شکل، نوک تیز، بلوکی شکل و حوضچه ی خشک طبقه بندی می شوند۔

کوه های یخی حوضچه ی خشک به دلیل فرسایش یک شکاف U شکل یا مجرایی در وسط دارند۔ قسمت تحتانی این شکاف معمولا زیر سطح دریا قرارگرفته لذا باعث می شود کوه یخی به صورت دو کوه یخی مجزا دیده شود۔ این چیزی است که این نوع کوه های یخی را خطرناک تر می کند۔

کوه های یخی نه تنها ازنظر شکل باهم تفاوت دارند بلکه اندازههای آنها نیز با یکدیگر متفاوت است۔ کوچکترین آنها که یخکوه کوچک نامیده می شود، تنها چند متر ارتفاع و درازا دارد اما کوه های یخی عظیم الجثه ای نیز وجوددارند، که صدها متر پهنا و درازا دارند۔ کوه های یخی اطراف قطب جنوب قطر بزرگتر، درحدود ۵۰۰-۳۰۰ متر، دارند درحالیکه کوه های یخی نیمکره ی شمالی کوچکتر هستند و قطری درحدود ۳۰۰-۱۰۰ متر دارند۔

کوه های یخی در آب دریا شناور هستند و فقط یک دهم یک کوه یخی بالای سطح آب قراردارد، نود درصد از حجم آن زیر آب است۔

مولکول های آب با پیوندهای هیدروژنی به یکدیگر متصل هستند۔ این پیوندها بین اتم هیدروژن یک مولکول و یک جفت غیرپیوندی، یا جفت تنها از الکترون های یک اتم اکسیژن مولکول آب مجاور تشکیل می شوند۔ در یخ، که شکل متبلور شده ی آب است، تمام مولکول های آب در تشکیل پیوندهای هیدروژنی شرکت می کنند و یک ساختار منظمی را می سازند که مولکول های آب در آن نسبتا دور از هم قرار گرفته اند۔ در آب مایع، همه ی مولکول های آب در تشکیل پیوندهای هیدروژنی شرکت نمی کنند و از آنجایی که ساختار آن نظم کمتری دارد، مولکول های آب با فاصله ی کمتری از هم قرارگرفته اند۔ بنابراین، یخ، چگالی نسبتا کمتری نسبت به آب مایع دارد۔ این امر نشان می دهد چرا یخ روی سطح آب شناور می ماند۔

بیشتر کوه های یخی در آبهای اطراف قطب جنوب یافت می شوند۔ جریان پیراجنوبگان، که با عنوان جریان باد غربی هم شناخته می شود،کوه های یخی را از غرب به شرق به حرکت درمی آورد۔ اگرچه، کوه های یخی، در نیمکره ی شمالی هم وجوددارند۔ آنها از جزایری که فراتر از دایره ی قطب شمال قرارگرفته اند، بوجودآمده اند و با جریان شرقی گرینلند یا جریان لابرادور به سمت جنوب حرکت می کنند تا در آبهای گرم تر ذوب شوند۔ متوسط طول عمر کوه های یخی درحدود دو تا سه سال است۔

نرخ ذوب شدن یخچالهای طبیعی و ورق های یخی اخیراً در حال افزایش است۔ علل آن را باید در گرم شدن کره زمین جستجو کرد، که نتیجه ی افزایش مقدار گازهای گلخانه ای در جو است۔ گرم شدن کره زمین تأثیر منفی بر شرایط زندگی مردم و تعادل جهانی محیط زیست دارد۔ پیش بینی شده در قرن ۲۱، سطح اقیانوس های جهان به میزان ۹۰-۳۰ سانتی متر افزایش یابد که در طولانی مدت، تهدیدی برای شهرهای ساحلی محسوب خواهدشد۔

موارد مربوط

ذوب و انجماد

در طول انجماد، پیوندهای هیدروژنی بین مولکول های آب تشکیل می شود که موجب ایجاد ساختار بلوری می شود۔

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد۔

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود۔

تایتانیک -۱۹۱۲-

آر ام اس تایتانیک بزرگترین کشتی مسافربری در آغاز قرن بیستم بود۔

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

Fjord

A fjord is a long, narrow inlet with steep sides, created in a valley carved by glacial activity.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Ötzi, the Iceman

The mummified body of a man who probably lived in the Chalcolithic period, was found in one of the glaciers of the Alps.

Added to your cart.