کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

وجه

شکل های گونانی که در پایین نمایش داده شده است را انتخاب کنید.

رياضى

کلیدواژه‌ها

VIEWS, view, front view, top view, side view, projection, representation, body, game

موارد مربوط

پیمایش در فضا

این انیمیشن با استفاده از مختصات فضایی به پرورش ادراک و پیمایش در فضا کمک می کند.

پازل سایه سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای توسعه ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

Added to your cart.