کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

نقشه توپوگرافی مجارستان

نقشه توپوگرافی مجارستان

این انیمیشن مناطق جغرافیایی مجارستان را نشان می دهد.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Hungary, topography, area, Északi-középhegység, Little Hungarian Plain, Dunántúli-középhegység, plains, Dél-Dunántúli domb- és hegyvidék, West Hungarian Borderland, Transdanubia, Danube–Tisza interfluve, Transtisza, Tisza, Danube, Lake Balaton, Carpathian Basin, hydrography, scenery, physical geography, geography

موارد مربوط

گسل (متوسط)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی شکسته ، که سپس به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند.

گسل (پایه)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی یشکنند، که به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند.

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد.

پهنه بندی ارتفاعی

در مناطق کوهستانی، آب و هوا، خصوصیات خاک، پوشش گیاهی و جانوری متناسب با ارتفاع تغییر می کند.

Added to your cart.