کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

اندام های حسی

اندام های حسی

اندام هایی که سیگنال های محیط یا بدن را تشخیص داده و آن ها را به صورت تکانه های عصبی به مغز منتقل می کنند.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

sensory organ, sensory organs, perception, vision, hearing, smelling, sense of taste, light perception, sound perception, cutaneous sense, ear, balance, auditory system, light-detecting organ, nose, olfactory organ, tongue, skin, , smell, sound, íz, eye, light, sour, sweet, salty, bitter, warm, pain, cold, pressure, vibration, echo, touch, pupil, imaging, optic nerve, cone cells, rod cells, snail, cochlear nerve, signal, olfactory nerve, auditory cortex, olfactory bulb, visual cortex, cerebral cortex, stimulus, receptor, sensory nerve, thalamus, food, nervous system, central nervous system, biology, human

موارد مربوط

لایه های پوست؛ حواس پوستی

پوست پوشش نرم بیرونی بدن ماست، سه لایه آن اپیدرم، پوست حقیقی و هیپودرم است.

مکانیسم دریافت طعم

گیرنده های طعم محرک های شیمیایی را به سیگنال های برقی تبدیل می کنند.

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش ارتعاشات هوا را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که سپس توسط مغز پردازش می شوند.

بینی، مکانیسم بوییدن

گیرنده های بویایی هنگامی که توسط بو تحریک می شوند، سیگنال های الکتریکی تولید می کنند.

حس تعادل

موقعیت و شتاب سر توسط گوش داخلی تشخیص داده می شود.

The human eye

The eye is one of our most important sense organs. When stimulated by light, electric impulses are produced by its receptors.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

مغز انسان

قسمت های اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ.

سیر تکاملی قبل از تولد

این انیمیشن نشان دهنده سیر تکاملی رویان و جنین انسان است.

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند.

بدن انسان - برای کودکان

این صحنه خلاصه اندام های اصلی بدن انسان است.

Added to your cart.