کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

نیترات نقره ( AgNO₃ )

نیترات نقره ( AgNO₃ )

یکی از مواد خام عکاسی سنتی است.

شيمى

کلیدواژه‌ها

silver nitrate, lapis infernalis, hell stones, ionic crystal lattice, ionic compound, anion, cation, fényképészet, silver mirror test, disinfection, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

داگرئوتایپ

اولین تکنیک موفق تجاری عکاسی توسط لوئی داگور فرانسوی اختراع شد.

اسید نیتریک ( HNO₃ )

یکی از اکسی اسیدهای نیتروژن. ترکیب بی رنگ با بوی تند، یک اکسید کننده قوی.

Added to your cart.