کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

کنیسه نوتردام دو هاوت ۱۹۵۰ رونشامپ فرانسه

کنیسه نوتردام دو هاوت ۱۹۵۰ رونشامپ فرانسه

یک نمازخانه زیارتی که توسط معمار فرانسوی لو كوربوزييه، یکی از بزرگترین معماران قرن بیستم طراحی شده است.

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

chapel of Notre-Dame-du-Haut, Le Corbusier, Ronchamp, pilgrimage site, pilgrimage, building, , architecture, architect, The Virgin Mary, Catholic, church, contemporary era, modernism, modern, France, chapel, altar

موارد مربوط

Added to your cart.