کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

پن فلوت

پن فلوت یا موسیقار از چندین لوله با طول به تدریج در حال افزایش تشکیل شده اند.

موزيك

کلیدواژه‌ها

song, music, musical instrument, pan pipes, pipe, wind instrument, folk instrument

موارد مربوط

شیپور

ترومپت یک ساز موسیقی با بالاترین ثبت در خانواده سازهای بادی برنجی است.

زنگ ها

زنگ یک ساز کوبه ای و ایدیوفون است. انواع مختلفی از زنگ ها وجود دارد.

گیتار

گیتار از سازهای زخمه‌ای است که در اشکال مختلف موجود است.

زیتر

زیتر یکی از سازهای معمولی موسیقی عامیانه مجارستان است که با زبانه زدن یا ضربه زدن به رشته ها اجرا می شود.

Piano

The piano is one of the most popular instruments in the world. It is a chordophone which produces sounds mechanically.

Added to your cart.