کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

موتور چهار زمانه اتو

موتور چهار زمانه اتو

این انیمیشن نوع موتوری را نشان می دهد که اغلب در اتومبیل ها استفاده می شود۔

فيزيك

کلیدواژه‌ها

Otto engine, engine, four-stroke, automobile, radial engine, crankshaft, valve, cylinder, piston, spark plug, combustion, spark, intake, compression, explosion, power stroke, work, cycle, petrol engine, internal combustion engine, petrol, carburettor, mechanical energy, combustion product, environmental pollution, air pollution, car, automobile factory, car manufacturing, thermodynamics, technology, heat engine, heat energy, physical

موارد مربوط

Diesel engine

The German engineer Rudolf Diesel patented the diesel engine in 1893.

Radial engine

Radial engines are used primarily in aeroplanes and helicopters.

Stirling engine - hot-air engine

Stirling engines are also known as external combustion engines. Unlike internal combustion engines (e.g. Otto-engine), here combustion takes place outside...

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two (power) strokes.

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

آیولیپایل هرون

هرون اسکندرانی مخترع اولین موتور بخار بود، هرچند او به عنوان یک وسیله ی سرگرمی به آن نگاه می کرد۔

p-V-T diagram for ideal gases

The relationship between the pressure, volume and temperature of ideal gases is described by the gas laws.

دیفرانسیل چگونه کار می کند؟

دیفرانسیل درهنگام دورزدن خودرو، به چرخ های محرک اجازه ی چرخیدن با سرعت های مختلف را می دهد۔

ثبت اختراع كالسكه موتوری (کارل بنز ، ۱۸۸۶)

حق ثبت اختراع كالسكه موتوري بنز در سطح وسيعي به عنوان به عنوان اولین وسیله نقلیه ای که توسط موتور احتراق داخلی رانده می شود ، مورد توجه قرار گرفت۔

جعبه دنده چگونه کار می کند؟

در سیستم انتقال قدرت در خودرو، گشتاور موتور با افزایش یا کاهش سرعت دورانی تغییر می کند۔

موتورسیکلت

این انیمیشن ساختار موتور سیکلت را نشان می دهد۔

اولین اتومبیل مجارستانی ۱۹۰۴

مهندس مجارستانی يانوش تشونكا اولین اتومبیل خود را برای خدمات پستی مجارستان ساخت۔

ساخت اتومبیل

این انیمیشن نمای بیرونی، نمای داخلی، ساختار خودرو و عملکر آن ها را نشان می دهد۔

انواع چرخ دنده ها

چرخش چرخ دنده ها گشتاور را به قسمت های دیگر منتقل می کند۔

وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست

ترکیب درایوهای بنزین و برقی می تواند باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شود۔

اکسیژن ( O₂ ) (مبتدی)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است۔

فورد مدل T

مدل محبوب کارخانه اتومبیل سازی آمریکایی، اولین ماشینی بود که به تولید انبوه رسید۔

موتور DC

موتورهای دی سی شامل یک آهنربای دائمی و یک سیم پیچ در مغناطیسی هستند که جریان الکتریکی در آن جریان دارد۔

Formula 1 racing car

Formula 1 is the highest class and most popular type of motor racing.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Oil refinery

The products of oil refining include diesel oil, petrol and lubricants.

Watt´s steam engine (18th century)

The steam engine, perfected by the Scottish engineer James Watt, revolutionised technology.

ماشین الکتریکی

مدل S تسلا یکی از اولین خودروهای الكتريكي است که از نظر تجاری در دسترس است۔

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

اتوبوس

اتوبوس ها نقش مهمی در حمل و نقل عمومی دارند۔

Added to your cart.