کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

موتور دیزل MÁV M61 ۱۹۶۳

موتور دیزل MÁV M61 ۱۹۶۳

لوکوموتیو های افسانه ای کلاس M61 راه آهن دولتی مجارستان توسط نوهاب تولید شده است۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

diesel locomotive, Nohab, locomotive, railway, train, MAV, locomotive operator, diesel engine, driver's cabin, bogie, engine room, cooling fan, throttle control lever, generator, traction engine, propulsion engine, heat engine, reversing lever, transportation, technology

موارد مربوط

Diesel engine

The German engineer Rudolf Diesel patented the diesel engine in 1893.

موشک استفنسون (۱۸۲۹)

لوكوموتيو مهندس انگليسي، جورج استفنسون برای مسابقه لوکوموتیوها در سال ۱۸۲۹ ساخته شد۔

قطارهاي ماگلو

یکی از مدرن ترین وسایل حمل و نقل ماگلو است که قادر است با سرعتی بیش از ۴۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند۔

لوکوموتیو بخار رده استاندارد 3 2-6-2T

این نوع لوکوموتیو بخاردر دهه ۵۰ تولید شد و توسط شرکت راه آهن بریتانیا استفاده می شد۔

MAV V40 لوکوموتیو کاندو ۱۹۳۲

اولین لوکوموتیو ساخت مجارستان که مستقیماً از شبکه برق ملی و بدون انتقال های پیچیده استفاده می کند۔

TGV POS train

The train operates between Paris and southern Germany, its cruise speed is 320 km/h.

The Channel Tunnel

The Channel Tunnel is a 50.5 km long railway tunnel between the United Kingdom and France, beneath the English Channel.

Added to your cart.