کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

موكنا (هزاره دوم قبل از میلاد)

موكنا (هزاره دوم قبل از میلاد)

این شهر با فرهنگ پیشرفته اولین شهرک تاریخ بود که ارگ دارد۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Mycenae, Mycenaean civilisation, citadel, Lion Gate, World Heritage, Greece, Peloponnese, Heinrich Schliemann, Acropolis, archaeology, tholos, Greek, civilisation, building, edifice, Crete, palace, defensive wall, Hellas, Agamemnon, history, antiquity, centre

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • دليل شهرت موكنا چيست؟
 • چه کسی موكنا را در قرن دوازدهم قبل از میلاد فتح کرد؟
 • چه کسی بنا به اسطوره های یونانی ، موكنا را پایه گذاری کرده است؟
 • به ارگ هاي شهرهاي يونان باستان چه اسمي داده شد؟
 • موكنا در كدام بخش يونان قرار گرفته بود؟
 • آكروپليس كدام شهر يونان جذابيت امروزي توريستي را داشت؟
 • اصطلاح آکروپولیس به چه معنی است؟
 • چه کسی گودبرداری ها را در موكنا آغاز کرد؟
 • ديواري كه از سنگ هاي بزرگ كه بدون استفاده از آهك و سيمان در داخل يكديگر قرار داده مي شود را چه مي ناميم؟
 • کدامیک از اینها ورودی اصلی معروف دیوار ارگ است؟
 • کدام یک از اینها در موكناي باستان نبود؟
 • چه کسی براساس اساطیر ، دولت موكنا را پس از مرگ فرزندان بنیانگذار به ارث برد؟
 • آیا گفته زیر صحیح است؟ \ باستان شناسان لوحهای خشت نوشته شده را در ویرانه های موكنا یافتند۔
 • واژه تولوس به چه معني است؟
 • آیا گفته زیر درست است؟ \ تولوها بدون استفاده از آهك و سيمان ساخته شده اند۔
 • بزرگترین و مشهورترین تالوها را در موكنا براي چه كسي ساخته شده است؟
 • بين تولو معمولي و تولويي كه براي آرتئوس ساخته شد چه تفاوتي وجود داشت؟
 • رئيس شهر موكنا چه كسي بود؟
 • خزانه آترئوس تقریباً چه زماني ساخته شد؟
 • پس از تسخیر آرگیوس در سال ۴۶۸ پیش از میلاد در شهر موكنا چه اتفاقي افتاد؟
 • کدام دوره عصر طلایی موكنا بود؟
 • شیرهای موكنا در کجا قرار دارند؟
 • موكنايي هاي باستان از چه نوع نوشتاری استفاده می كرد؟
 • کدام ساختمان مرکز زندگی اقتصادی موكناي باستان بوده است؟
 • کدام یک از اینها بخشی از یک تولوهاي معمولی نیست؟
 • چه چیزی گنبد مقبره ها را در کنار هم نگه داشته است؟

نماها

موارد مربوط

Treasury of Atreus (Mycenae, 14th century BC)

A beehive tomb on the site of the ancient city of Mycenae, attributed to the legendary king.

آکروپلیس - آتن، قرن ۵ قبل از میلاد

معروف ترین معبد جهان، آکروپلیس آتن در قرن پنجم قبل از میلاد، در طول سن پریکلس ساخته شده است۔

Knossos Palace (2nd millenium BC)

The largest bronze-age building complex of ancient Crete was probably the centre of Minoan civilisation.

شهروند باستانی آتنی به همراه با همسرش

دموکراسی آتنی در جامعه شهروندان با حقوق کامل بنا شد۔

فرهنگهای بزرگ در اروپا

سازه های متشکل از قطعات بزرگ سنگی ، که قدمت آنها به هزاران سال باز می گردد ، بناهای تاریخی فرهنگ های بزرگ است۔

Ancient Greek pottery

The masterpieces of ancient Greek potters are important archaeological artefacts.

Greek gods

The Olympian gods in ancient Greek mythology were as diverse as humans.

Milestones of sculpture

The animation shows five outstanding works in the history of sculpture.

Olympia (5th century BC)

The Olympic Games, held in the town every 4th year after 776 BC made it one of the centres of ancient Greece.

Theatre of Dionysus (Athens, 4th century BC)

The theatre that has a distinctive shape and excellent acoustics was situated at the side of the Acropolis in Athens.

Types of ancient Greek columns

The Doric، Ionic and Corinthian order of columns are different in size and ornamentation as well۔

Trojan horse

According to Homer’s epic, Odysseus’ Stratagem caused the loss of Troy.

The city of Babylon (6th century BC)

The ancient city of Babylon was built on the banks of the Euphrates River in Mesopotamia.

Wonders of the Ancient World

Today only one of the Wonders of the Ancient World is still intact: the Pyramids of Giza.

استون هنج (بریتانیای کبیر، عصر برنز)

این بنای مشهور جهان در انگلیس، هنوز هم رازهایی برای باستان‌شناسان دارد۔

Archaeological excavation (pit house)

Large construction sites provide archaeologists searching for artefacts with a great deal of work.

Added to your cart.