کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

منابع نور الکتریکی خانگی

منابع نور الکتریکی خانگی

این انیمیشن ویژگی های منابع نور خانگی، از لامپ های معمولی تا لامپ های ال ای دی را نشان می دهد۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

light source, lighting, lamp, traditional light bulb, halogen lamp, compact fluorescent tube, LED, light bulb, lifespan, filament, LED lights, LED chip, socket, fluorescent coating, electronics, electric current, electrode, light, Edison, Thomas Edison, heat radiation, electromagnetic, visible light, thermal conductivity, light switch, atomic orbital, resistance, particle physics, atomic physics, technology, physics

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

Edison’s light bulb

The American electrical engineer Edison invented the incandescent light bulb in 1879, which changed our everyday life.

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

زنگ برقی

زنگی مکانیکی که با استفاده از الکترومغناطیس کار می کند۔

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

Nikola Tesla's laboratory (Shoreham, USA)

This physicist-inventor and electrical engineer who mainly dealt with electrotechnics was undoubtedly one of the most brilliant figures of the second...

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal, electricity, heat and gas supply and telecommunication.

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

How does it work? - Hair dryer

This animation demonstrates the structure and operation of hair dryers.

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

How does it work? - Mobile phone

This animation demonstrates how mobile phones work.

تلویزیون لامپی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن طرز کار یک تلویزیون لامپی را نشان می دهد۔

یخچال چگونه کار می کند؟

این انیمیشن طرز کار یک یخچال را نشان می دهد۔

جاروبرقی چگونه کار می کند؟

جاروبرقی یک خلاء جزئی ایجاد می کند و به کمک هوای پرفشار وارد شده، گردوغبار را به داخل خود می کشد۔

حمل و نقل روی سطح برقی

واگن برقی و تراموا وسایل حمل و نقل عمومی سازگار با محیط زیست هستند

پنل خورشیدی فتوولتائیک، كلكتور گرمای خورشیدی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه می توان از انرژی خورشیدی استفاده کرد۔

اجاق مایکروویو چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نحوه عملکرد اجاق های مایکروویو را نشان می دهد۔

چگونه کار می کند؟ - ماشین لباسشویی

این انیمیشن نحوه عملکرد یک ماشین لباسشویی را نشان می دهد۔

چگونه کار می کند؟ - اتوی بخار برقی

این انیمیشن نشان می دهد که اتوی بخار برقی چگونه کار می کنند۔

صفحه هاي LCD چگونه كار مي كند؟

صفحه نمایش کریستال مایع از ویژگی های تعدیل کننده نور کریستال های مایع استفاده می کند۔

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

How does it work? - Optical disc drives

This animation demonstrates the structure and operation of different types of optical disc drives.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

شفافیت

این انیمیشن مفاهیم شفافیت و کدر بودن، اصل رادیوگرافی و خواص جذب نور مواد را نشان می دهد۔

How does it work? - Water tap

This animation demonstrates the functioning of the 3 basic types of water tap.

The reflection and refraction of light

A ray of light is reflected or refracted at the boundary of two mediums with different refractive indices.

Added to your cart.