کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

مارپیچ گاهشمار

مارپیچ گاهشمار

قرار گیری رویدادهای تاریخی روی مارپیچ زمان

تاريخ

کلیدواژه‌ها

timeline spiral, history, history of the Earth, era, event, time, period, past

موارد مربوط

غار پارینه‌ سنگی

اولین خانه های تاریخ بشر اطلاعات زیادی در مورد سبک زندگی اجداد ما بيان مي كند۔

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

آپاتوسور

دایناسور گیاهخوار با گردن بلند و دارای بدن قوی۔

تیرانوسورس رکس (مارمولک ستمگر)

گوشت خواران بزرگ، تقریبا یکی از بهترین شناخته شده ها از دایناسورها۔

تکامل انسان

مغز و جمجمه در طول تکامل انسان دچار تحولات مهمی شدند۔

توپوگرافی تاریخی (نبردها، تاریخ مجارستان)

سایت های نبردهای قابل توجه را در تاریخ مجارستان روی نقشه خالی قرار دهید۔

توپوگرافی تاریخی - شخصیت های مهم تاریخ جهانی

کشورهای امروزی مربوط به شخصیت های تاریخی مهم را پیدا کنید۔

توپوگرافی تاریخی - شخصیت های مهم ، تاریخ مجارستان

مکان های مربوط به شخصیت های قابل توجه یا وقایع تاریخ مجارستان را بر روی نقشه پیدا کنید۔

توپوگرافی تاریخی - اماکن

مکانهای تاریخی قابل توجه را روی نقشه خالی پیدا کنید۔

توپوگرافی تاریخی - نقاط دیدنی تاریخی

علائم تاریخی را در یک نقشه خالی پیدا کنید

توپوگرافی تاریخی - مکان ها، حوضه ی کارپتین -

مکان های قابل توجه در حوضه ی کارپتین را روی نقشه بیابید۔

توپوگرافی تاریخی- نبردها، تاریخ جهان-

کار Blind Map مجموعه ای از مهمترین نبردها در تاریخ جهانی است۔

British soldier (World War I)

During World War I, Britain was part of the military alliance called the ´Triple Entente´.

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, the 'terrible claw', was a carnivorous dromaeosaurid dinosaur.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Noah’s ark

According to the Bible Noah was ordered by God to build a large vessel to save his family and the animals from the flood

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Trench network (World War I)

Static warfare was one of the characteristics of WWI

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

West Indian Ocean coelacanth

Living fossil, important stage in the evolution of tetrapods.

ساعت چند است؟

بازی برای تمرین استفاده از ساعتهای آنالوگ و دیجیتال۔

محدوده های زمانی

زمین به ۲۴ منطقه زمانی تقسیم شده است۔ زمان استاندارد زمانی است که در مناطق زمانی استفاده می شود۔

Added to your cart.